Terapia Rodzinna

Terapia Rodzinna

Terapia Rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest pomocna w przepracowaniu trudności i problemów, z jakimi zmaga się rodzina. W procesie terapii , poprzez poznanie rodziny, zrozumienie wielopokoleniowej dynamiki systemu rodzinnego i jego struktury, staje się możliwe zapoczątkowanie zmian pozwalających rodzinie na rozwój i radzenie sobie zarówno z zadaniami kolejnych faz cyklu życia rodzinnego, jak i w rozwiązywaniu wielu problemów, do których należą:

  • problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny
  • problemy wychowawcze z dziećmi
  • konflikty w rodzinie
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) u nastolatków
  • nagła zmiana sytuacji życiowej wpływająca na zaburzenia równowagi w rodzinie