Poradnia Neurologiczna

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu nerwowego, związanych z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwami obwodowymi. Choroby te znacząco wpływają na jakość i długość życia pacjenta. Neurologia i psychiatria to dziedziny pokrewne, a niektóre choroby leczone są zarówno u Lekarza Neurologa, jak i Lekarza Psychiatry.

W Poradni Neurologicznej Centrum Zdrowia Parkowa 10 lekarz neurolog diagnozuje oraz leczy pacjentów m.in. w zakresie takich dolegliwości, jak:

Poradnia Neurologiczna

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu nerwowego, związanych z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwami obwodowymi. Choroby te znacząco wpływają na jakość i długość życia pacjenta. Neurologia i psychiatria to dziedziny pokrewne, a niektóre choroby leczone są zarówno u Lekarza Neurologa, jak i Lekarza Psychiatry.

W Poradni Neurologicznej Centrum Zdrowia Parkowa 10 lekarz neurolog diagnozuje oraz leczy pacjentów m.in. w zakresie takich dolegliwości, jak: