Testy Diagnostyczne

Centrum Zdrowia Parkowa 10 oferuje szereg badań z zakresu diagnozy psychologicznej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

$

MMPI-2

Usługa obejmuje przeprowadzenie testu oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników.
Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości.

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Koszt: 360 zł / 60 – 90 min

(czas trwania badania jest uzależniony od tempa pracy osoby badanej)

$

SCID-5-PD

Usługa obejmuje przeprowadzenie Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników. Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości.

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Koszt: 540 zł / 3 x 50 min

 

$

Diagnoza neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych)

Usługa obejmuje wywiad wstępny od osoby badanej i opiekuna, przeprowadzenie badań testowych oraz opis wyników. 

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Stosowane narzędzia: MoCA, MMSE, TYM, RBANS, Dem-Tect, FAS, Test Zegara, TMT, Test Stroopa.

 Koszt: 280 zł / 60 min

 

$

Diagnoza ADHD (DIVA-5)

Spotkania obejmują: wywiad diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariusza DIVA-5 (ok. 100 min.), dodatkowe testy psychologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb, wystawienie pisemnego podsumowania wyników.

Możliwośumówienia dodatkowej konsultacji na omówienie wyników oraz psychoedukację dot. objawów, strategii radzenia sobie i opcji terapeutycznych.

Koszt: 720 zł – 900 zł / 4 / 5 x 60 min

 

$

Testy osobowości

– EPQR

– NEO FFI

– NEO PI R

 Koszt: 1200

 

Testy Diagnostyczne

Centrum Zdrowia Parkowa 10 oferuje szereg badań z zakresu diagnozy psychologicznej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

$

MMPI-2

Usługa obejmuje przeprowadzenie testu oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników.
Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości.

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Koszt: 360 zł / 60 – 90 min

(czas trwania badania jest uzależniony od tempa pracy osoby badanej)

$

SCID-5-PD

Usługa obejmuje przeprowadzenie Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników. Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości.

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Koszt: 540 zł / 3 x 50 min

 

$

Diagnoza neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych)

Usługa obejmuje wywiad wstępny od osoby badanej i opiekuna, przeprowadzenie badań testowych oraz opis wyników. 

Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Stosowane narzędzia: MoCA, MMSE, TYM, RBANS, Dem-Tect, FAS, Test Zegara, TMT, Test Stroopa.

 Koszt: 280 zł / 60 min

 

$

Diagnoza ADHD (DIVA-5)

Spotkania obejmują: wywiad diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariusza DIVA-5 (ok. 100 min.), dodatkowe testy psychologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb, wystawienie pisemnego podsumowania wyników.

Możliwośumówienia dodatkowej konsultacji na omówienie wyników oraz psychoedukację dot. objawów, strategii radzenia sobie i opcji terapeutycznych.

Koszt: 720 zł – 900 zł / 4 / 5 x 60 min

 

$

Testy osobowości

– EPQR

– NEO FFI

– NEO PI R

 Koszt: 1200

 

Specjaliści z zakresu testów diagnostycznych

Psycholog / Psychoterapeuta

mgr

Maria Błaszkiewicz