Testy diagnostyczne

Diagnoza psychologiczna

MMPI-2 

Usługa obejmuje przeprowadzenie testu oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników.
Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację
psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości. Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej
konsultacji psychologicznej.

360 zł / 60 – 90 min (czas trwania badania jest uzależniony od tempa pracy osoby badanej)

SCID-5-PD

Usługa obejmuje przeprowadzenie Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 oraz sporządzenie pisemnego opisu wyników. Przed badaniem psychometrycznym konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną, stanowiącą wywiad wstępny do diagnozy osobowości. Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

540 zł/ 3 x 50 min

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA (BADANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH)

Usługa obejmuje wywiad wstępny od osoby badanej i opiekuna, przeprowadzenie badań testowych oraz opis wyników. Dodatkowe spotkanie w celu omówienia wyników i możliwości terapeutycznych odbywa się w ramach dodatkowej konsultacji psychologicznej.

Stosowane narzędzia:
MoCA, MMSE, TYM, RBANS, Dem-Tect, FAS, Test Zegara, TMT, Test Stroopa

280 zł/ 60 min

DIAGNOZA ADHD (DIVA-5)

Spotkania obejmują: wywiad diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariusza DIVA-5 (ok. 100 min.), dodatkowe testy psychologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb, wystawienie pisemnego podsumowania wyników.  

Możliwość umówienia dodatkowej konsultacji na omówienie wyników oraz psychoedukację dot. objawów, strategii radzenia sobie i opcji terapeutycznych.

720 zł – 900 zł /4/5 x 60 min

TESTY OSOBOWOŚCI

– EPQR
– NEO FFI
– NEO PI R

Nasi Specjaliści :

Maria Błaszkiewicz

Paulina Szott

Aleksandra Podyma