Dr.n.med Psycholog Tomasz Bielawski

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par w języku polskim i angielskim. W mojej pracy uwzględniam podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pracując jako doktorant w Katedrze i Klinice Psychiatrii. Ukończyłem całościowe, 5 letnie szkolenie z psychoterapii w krakowskiej szkole psychoterapii prowadzonej przez prof. Bogdana De Barbaro. Jestem absolwentem psychologii (studia 5 letnie magisterskie) oraz biologii (studia 5 letnie magisterskie) Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień pracuję na Oddziale Stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, jestem także asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracę kliniczną łączę z pracą badawczą – jestem naukowcem publikującym artykuły z dziedziny neurobiologii, psychiatrii oraz psychologii klinicznej.

Dr.n.med Psycholog Tomasz Bielawski
Specjalizacaja:
Konsultacje specjalistyczne, sesje psychoterapeutyczne, Sesje Somatic Experiencing , Sesje Brainspottingu , Sesje Emotional Freedom Techniques, Sesje EEG Biofeedback, Mediacje, Badania audiologiczne, Grupę terapeutyczną “Moc” dla Osób Wysoko Wrażliwych, Analizę Stylu Przywiązania, 2-dniową Indywidualną Terapię Integracji Wewnętrznej