prof. dr hab. n. med. Dorota Frydecka

Jestem specjalistą psychiatrii, profesorem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychiatryczne także w języku angielskim. Założyłam Centrum Zdrowia Psychicznego Parkowa 10.

Pracuję jako adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracowałam jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne Gestalt, Neuroaffective Relational Model (NARM), 3 moduły terapii SOMA-Embodiment, 1 rok terapii Bodynamic. Od lat współpracuję z Laboratorium Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Jestem autorką licznych publikacji naukowych, wyniki swoich badań przedstawiałam na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Szkoliłam się w ośrodkach naukowych na świecie – w Nowym Jorku (Departments of Radio-logy, Neuroscience, and Psychology, Columbia University), w Londynie (Institute of Psychiatry King’s College London), w Oksfordzie (European College of Neuropsychopharmacology), w Berlinie (Charite, Medical University of Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy), w Kopenhadze (Lund-beck Institute) i w Paryżu (Laboratoire d’Éthologie et Cognition Comparées, BSL, Université Paris).

Zdobyłam nagrody krajowe i międzynarodowe za osiągnięcia naukowe, m.in. stypendium Ministra Edukacji Narodowej (2006r.), stypendium Bernstein Center for Computational Neuroscien-ce, Humboldt University, Berlin (2008r.), stypendium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2010r.), stypendium Funduszu im. Niedźwirskiego (2009r.), nagrodę „European College of Neurop-sychopharmacology” (ECNP) (2014r.), nagrodę dla wybitnych młodych naukowców „European Psy-chiatric Association” (EPA) (2010r.), stypendium „Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii, Psychote-rapii i Psychosomatyki” (2010r.), stypendium „American Psychiatric Institute for Research and Edu-cation” Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2010r.), nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) w programie „Inter” (2014r.), nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe, w tym siedem zespołowych (2014r., 2015r., 2016r., 2017r., 2018r., 2019r., 2020r.), cztery indywidualne (2017r., 2018r., 2019r., 2020r.) i jedną organizacyjną (2019r.), nagrody „Złota Synapsa” za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej (2016r., 2017r., 2018r.). Za osiągnięcia naukowe zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasług (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) (2017r.).

< powrót: specjaliści