Psycholog Paulina Grzegorowska

Jestem psychologiem po jednolitych studiach magisterskich ze specjalnością kliniczną i zdrowia oraz absolwentką studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem także w trakcie szkolenia w rekomendowanej przez PTP 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Nieustannie aktualizuję i uzupełniam swoją wiedzę oraz podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego UWr, oraz odbywając wolontariaty, m.in. na Oddziale Onkologii Dziecięcej w Łodzi oraz w Klubie Aktywizacji Społecznej dla osób dorosłych z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Pracowałam również jako wychowawca w Centrach Rozwoju i Aktywności dla Dzieci i Młodzieży, udzielając wsparcia rodzicom w trudniej sytuacji życiowej i pomagając dzieciom i młodzieży odnajdywać, wzmacniać i korzystać ze swoich zasobów. Moje zainteresowanie psychodietetyką wzmocniła współpraca z Laboratorium Zachowań Żywieniowych – EAT Lab, w ramach której współprowadziłam międzynarodowe projekty, jak również jestem współautorką publikacji naukowej dot. powiązań ortoreksji z objawami zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Odbyłam liczne szkolenia z obszaru psychodietetyki, które dopełniłam studiami podyplomowymi, nadającymi mi tytuł psychodietetyka. Aktualnie prowadzę konsultacje psychologiczne dla dorosłych i młodzieży w prywatnych gabinetach we Wrocławiu oraz pracuję jako psycholog w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy. Jako psychodietetyk pracuję głównie w obszarze trudności ze zmianą nawyków żywieniowych, redukcją masy ciała, a także współpracuję z osobami zmagającymi się z jedzeniem emocjonalnym, ortoreksją, czy klinicznym zaburzeniami odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia, zespół napadowego objadania się). Moja praca w gabinecie polega głównie na udzielaniu wparcia psychologicznego i psychodietetycznego. Nieodłącznym elementem prowadzonych przeze mnie konsultacji jest psychoedukacja, która pozwala klientom zyskać większy wgląd w ich obszar problemowy a także lepiej zrozumieć samych siebie oraz to, jaką rolę pełnią zgłaszane objawy w ich życiu. Niezwykle cenne jest dla mnie zapewnienie w gabinecie atmosfery otwartości i akceptacji, sprzyjającej nawiązaniu z klientem bezpiecznej, nieoceniającej i opartej na zaufaniu relacji.

Psycholog Paulina Grzegorowska
Specjalizacja:
Zaburzenia lękowe, Ataki paniki, Zaburzenia odżywiania, Kryzys życiowy, Kryzys emocjonalny, Kryzys w związku, Kryzys zawodowy, Depresja, Zaburzenia nastroju, Zaburzenia emocjonalne