Lek. Psychiatra Mateusz Łuc

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie kontynuuję swoją działalność naukową i dydaktyczną w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii. Realizuję liczne projekty badawcze, w tym międzynarodowe.
Jestem autorem i współautorem artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Na co dzień realizuję szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Stale poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w szkoleniach a także krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
W pracy z pacjentami koncentruję się na indywidualnym podejściu do problemów pacjenta. Zwracam uwagę na to, aby pacjent w pełni zrozumiał charakter doświadczanych dolegliwości, a także możliwe rozwiązania danego problemu. W kontakcie terapeutycznym dbam o utrzymanie życzliwej i otwartej atmosfery.

Lek. Psychiatra Mateusz Łuc
Specjalizacaja:
Anoreksja, Bulimia, Zaburzenia odżywiania, Depresja, Choroba afektywna dwubiegunowa, Mania, Nerwica, Zaburzenia lękowe Bezsenność, Zaburzenia psychiczne, Zaburzenia osobowości, Fobia społeczna, Nerwica natręctw, Zespół lęku uogólnionego, Zaburzenia psychosomatyczne, Schizofrenia, Psychoza, Choroba Alzheimera, Otępienie, Stres