Psycholog Marta Lenart

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Pracuję, opierając się na założeniach teorii psychoanalizy.
Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, stacjonarnym oddziale psychiatrycznym i psychogeriatrycznym oraz w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pracowałam także w gabinecie prywatnym w centrum Rozwiązania Istnieją. Pracuję także naukowo jako asystent w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, prowadząc projekty naukowe i dydaktykę w języku polskim i angielskim, organizując konferencje naukowe. Aktualne badawcze obszary moich zainteresowań to zaburzenia psychosomatyczne i obciążenie allostatyczne w zaburzeniach psychicznych. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonalę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, m.in. Kurs psychologia jedzenia i psychodietetyka Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalistyczny warsztat “Jak rozumieć traumę? Jak pracować z traumą? – ujęcie analityczne”; “Wprowadzenie do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) (precore training)”; “Archeologia psychoterapeutyczna – przeniesienie w praktyce klinicznej”. Uczestniczę w regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.Analiza własna pozwalają mi na kształtowanie samoświadomości oraz uważność na dynamikę między pacjentem a terapeutą w relacji terapeutycznej. W kontakcie terapeutycznym skupiam się przede wszystkim na relacji opartej na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu, przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Psycholog Marta Lenart
Specjalizacaja:
 Zaburzenia psychosomatyczne i obciążenie allostatyczne w zaburzeniach psychicznych