O Centrum Zdrowia

Centrum Zdrowia Parkowa 10 powstało w styczniu 2022 roku na fundamentach wieloletniego doświadczenia założycielki Prof.dr hab.n.med Doroty Frydeckiej, specjalisty w dziedzinie psychiatrii, psychologa i certyfikowanego psychoterapeuty. Centrum Zdrowia oferuje dla pacjentów bogatą ofertę z zakresu konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych, seksuologicznych, neurologicznych. Centrum Zdrowia specjalizuje się również w leczeniu otyłości oraz zespołów pocovidowych. Nasi specjaliści współpracują ze szpitalami psychiatrycznymi na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Centrum Zdrowia wyróżnia kompleksowe podejście do pacjenta. Lekarze i psychologowie zatrudnieni w Centrum Zdrowia pracują i dodatkowo szkolą się w Katedrze I Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Od początku powstania, bazując na  wiedzy i doświadczeniu, Centrum skupia się na skutecznym diagnozowaniu i rozwiązaniu problemów zdrowotnych m.in. w zakresie: 

 • fobii specyficznych (m.in. klaustrofobię – lęk przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, arachnofobię – lęk przed pająkami, akrofobię – lęk wysokości, dentofobię – lęk przed dentystą i leczeniem stomatologicznym, nyktofobię – lęk przed ciemnością, awiofobię – lęk przed lataniem samolotami).
 • depresji
 • fobii społecznej
 • agorafobii
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń psychicznych związanych z ciążą, porodem i połogiem,
 • tokofobii
 • napadów paniki
 • innych zaburzeń lękowych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (nerwicy natręctw)
 • zaburzeń seksualnych,
 • zaburzeń pamięci, w tym zaburzeń otępiennych, 
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń odżywiania (m.in. anoreksji, bulimii)
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,
 • problemów psychicznych wieku podeszłego.

W Centrum Zdrowia Parkowa 10 prowadzimy grupy psychoterapeutyczne, w których są  zaangażowani jedni z najlepszych lekarzy psychiatrów na Dolnym Śląsku. Zajmujemy się :

 • terapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym
 • terapią dla par
 • terapią rodzinną
 • terapią zaburzeń odżywiania. 

Posiadamy uprawnienia do wystawiania:

 • recept
 • zwolnień lekarskich ZUS
 • zaświadczeń dotyczących: stanu zdrowia, tokofobii, adopcji, procesu korekty płci, operacji plastycznych, nauczania specjalnego i indywidualnego, wydłużenia czasu pisania matury. 

Centrum Zdrowia Parkowa 10 jest wpisane na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dodatkowe udogodnienia:

W Centrum Zdrowia znajdziesz dodatkowe udogodnienia, dzięki którym Twoja wizyta będzie z pewnością niezwykle pozytwynym doświadczeniem. 

Punktualność – nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby pacjent wszedł do gabinetu o wyznaczonej godzinie. 

Parking – dysponujemy przestronnym, bezpłatnym parkingiem dla pacjentów.

Zielone otoczenie – Centrum Zdrowia jest usytuowane wśród drzew i zieleni,  co wpływa korzystnie na samopoczucie pacjenta.

Nasz Zespół


Prof.dr hab.n.med Dorota Frydecka

Jestem specjalistą psychiatrii, profesorem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychiatryczne także w języku angielskim.
Pracuję jako adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracowałam jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. 

Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne Gestalt, Neuroaffective Relational Model (NARM), 3 moduły terapii SOMA-Embodiment, 1 rok terapii Bodynamic. 

Od lat współpracuję z Laboratorium Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem autorką licznych publikacji naukowych, wyniki swoich badań przedstawiałam na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Szkoliłam się w ośrodkach naukowych na świecie – w Nowym Jorku (Departments of Radio-logy, Neuroscience, and Psychology, Columbia University), w Londynie (Institute of Psychiatry King’s College London), w Oksfordzie (European College of Neuropsychopharmacology), w Berlinie (Charite, Medical University of Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy), w Kopenhadze (Lund-beck Institute) i w Paryżu (Laboratoire d’Éthologie et Cognition Comparées, BSL, Université Paris). 


Prof.dr hab n.med. Błażej Misiak

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Jestem specjalistą psychiatrii, profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, szpitala w Ostrowie Wielkopolskim oraz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu a także poradni zdrowia psychicznego. 

Pracę kliniczną łączę z zainteresowaniami naukowymi psychiatrią. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychiatrii. Obecnie pracuję także w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie jestem Kierownikiem Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych i naukowo zajmuję się biologicznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych. 

W 2019 r. zostałem powołany w skład Rady Młodych Ekspertów ds. psychiatrii przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii (ECNP).  Prowadzę konsultacje psychiatryczne również w języku angielskim oraz konsultacje online.


Dr n.med. Patryk Piotrowski

Jestem doktorem nauk medycznych, adiunktem w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą psychiatrą, specjalistą w kierunku zdrowie publiczne oraz specjalistą terapii środowiskowej. Ukończyłem Wydział Lekarski UM we Wrocławiu. Podczas studiów byłem stypendystą na Uniwersytetach w Padwie i Perugii. Od 2007 roku zasiadam w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału Wrocławskiego, od trzech kadencji pełnię funkcję Prezesa Oddziału. 

Poza pracą naukową od początku kariery zawodowej zajmuję się pracą kliniczną, którą zdobywałem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu, Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego SP. z o.o. we Wrocławiu.

Specjalizuję się w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem:
– schizofrenii,
– psychoz z kręgu schizofrenii
– zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
– zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
– zaburzeń psychicznych w przebiegu uszkodzenia centralnego układu nerwowego i innych chorób somatycznych,
– zaburzeń związanych z podeszłym wiekiem,
– reakcjami kryzysowymi i dezadaptacyjnymi,
– zaburzeń psychicznych i zachowania w przebiegu upośledzenia umysłowego, zaburzeń osobowości i innych.


Dr n.med Bartłomiej Stańczykiewicz, prof.UMW

Jestem psychologiem, biologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w oddziałach stacjonarnych m.in. Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, oraz w Centrum Pomocy Seksuologicznej we Wrocławiu. W pracy terapeutycznej stosuję uznane metody terapii poznawczo-behawioralnej, integrując je z indywidualnym podejściem do każdego człowieka.  

Na co dzień łączę pracę kliniczną z zainteresowaniami naukowymi. Obecnie pracuję jako profesor w Katedrze Psychiatrii UMW oraz psycholog i psychoterapeuta. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem na UMW i jestem autorem/współautorem artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


Lek. Ewa Mulek

Lekarz neurolog z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Od 2012 roku pracuje w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, obecnie skupia się na leczeniu pacjentów z dystoniami i ze spastycznością poudarową w Dolnośląskim Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii
W 2015 roku ukończyła kurs elektromiografii w Klinice Neurologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od ośmiu lat zajmuje się stosowaniem toksyny botulinowej w schorzeniach neurologicznych takich jak spastyka, dystonie, kurcze powiek, połowiczy kurcz twarzy, migrenowe bóle głowy, nadpotliwość, nadmierne ślinienie.


Manager Natalia Frymar

Dr filologii angielskiej, od 7 lat zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem gabinetów lekarskich. Dba aby Centrum Zdrowia funkcjonowało sprawnie, skutecznie i niezawodnie. Zarządza i organizuje pracę zespołu.


Olivia Każmierczak (Psycholog)

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).
Swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w konferencjach naukowych oraz specjalistycznych szkoleniach (głównie z obszaru tzw. trzeciej fali terapii poznawczych i behawioralnych). W celu zapewnienia usług o najwyższych standardach poddaję swoją pracę regularnej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)

Korzystam z technik o udowodnionej naukowo skuteczności, także z obszaru 3. fali terapii poznawczych i behawioralnych. W pracy kieruję się takimi wartościami, jak: szacunek, empatia i autentyczność. Do każdej osoby podchodzę w sposób indywidualny, dobierając metody i techniki do człowieka, a nie odwrotnie. Podczas spotkań buduję atmosferę bezpieczeństwa i partnerskiej współpracy.


Filip Stramecki ( Lekarz Psychiatra)

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. za rozprawę pt.  Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii, realizuje własne badania naukowe, uczestniczy w licznych projektach badawczych oraz pisze artykuły naukowe. Na co dzień pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego realizując szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dorosłych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

W pracy z pacjentami jest osobą dokładną, cierpliwą i otwartą. Zwraca uwagę na to, aby leczenie farmakologiczne było nie tylko skuteczne, ale też dobrze tolerowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i życia pacjentów. Stara się zawsze wytłumaczyć na czym polega dany problem oraz przedstawić wiele możliwych rozwiązań, dążących do poprawy jakości życia pacjenta. Jest otwarty i przyjazny osobom LGBTQIA, co pozwala im poczuć się komfortowo podczas konsultacji i uniknąć dodatkowego stresu związanego z obawą przed mówieniem o swojej orientacji czy tożsamości seksualnej. Najczęściej zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe i depresyjne, ADHD dorosłych, ostra reakcja na stres, pierwsze epizody psychotyczne czy schizofrenia.


Filip Stramecki ( Lekarz Psychiatra)

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. za rozprawę pt.  Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii, realizuje własne badania naukowe, uczestniczy w licznych projektach badawczych oraz pisze artykuły naukowe. Na co dzień pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego realizując szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dorosłych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

W pracy z pacjentami jest osobą dokładną, cierpliwą i otwartą. Zwraca uwagę na to, aby leczenie farmakologiczne było nie tylko skuteczne, ale też dobrze tolerowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i życia pacjentów. Stara się zawsze wytłumaczyć na czym polega dany problem oraz przedstawić wiele możliwych rozwiązań, dążących do poprawy jakości życia pacjenta. Jest otwarty i przyjazny osobom LGBTQIA, co pozwala im poczuć się komfortowo podczas konsultacji i uniknąć dodatkowego stresu związanego z obawą przed mówieniem o swojej orientacji czy tożsamości seksualnej. Najczęściej zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe i depresyjne, ADHD dorosłych, ostra reakcja na stres, pierwsze epizody psychotyczne czy schizofrenia.


Tomasz Bielawski (Psycholog)

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par po polsku i po angielsku. W mojej pracy uwzględniam podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji szkolącym się w krakowskiej szkole Psychoterapii Systemowej prowadzonej przez prof. Bogdana De Barbaro. 
Ukończyłem psychologię oraz biologię na Uniwersytecie Wrocławskim, stopień doktora nauk medycznych uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym, pracując jako doktorant w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW.
Na co dzień łączę pracę kliniczną z pracą naukową – jestem naukowcem publikującym artykuły z dziedziny neurobiologii, psychiatrii oraz psychologii klinicznej.


Marek Maciejewski (Lekarz Psychiatra)

W swojej praktyce skupiam się na problemach i dolegliwościach, które zgłaszają pacjenci. W ten sposób wiem czego pacjent oczekuje po zakończeniu leczenia. Celem, w moim podejściu do leczenia , jest powrót pacjenta do aktywności społecznej oraz zawodowej. Jako oficer Wojska Polskiego staram się przekazywać informacje zwięźle i w sposób zrozumiały. Dodatkowo walczę z dyskryminacją pacjentów psychiatrycznych.


Piotr Domisiewicz (Lekarz Psychiatra)

Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem. W swej praktyce stosuję podejście holistyczne. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem dolegliwości z zakresu psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zapraszam do gabinetu także tych pacjentów, którzy borykają się z dysfunkcjami seksualnymi, a także mają trudności z określeniem własnej roli płciowej.

Specjalizuję się w:

 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (np. napady lęku, fobie, niesprecyzowany lęk, ASR i PTSD, natręctwa i przymusowe powtarzanie czynności, hipochondria, bóle psychogenne, wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, itp.);
 • Zaburzenia rytmu dobowego (bezsenność);
 • Zaburzenia nastroju (np. depresja, nerwica, mania, ChAD);
 • Okołoporodowe zaburzenia psychiczne i w przebiegu ciąży (np. depresja, psychoza, itp.);
 • Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia);
 • Zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie;
 • Zaburzenia seksualne kobiet (np. brak orgazmu, zaburzenia libido, ból podczas stosunku, pochwica);
 • Zaburzenia seksualne mężczyzn (np. zaburzenia wzwodu, przedwczesny wytrysk);
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej nieletnich i osób dorosłych.