mgr Urszula Andruszko

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży (od 13 r.ż) i młodych osób dorosłych (do 25 r.ż) oraz konsultacje rodzinne.  W mojej pracy uwzględniam podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Jestem w trakcie 3. roku 5-letniego kursu psychoterapii systemowo – psychodynamicznej w Fundacji Kontekst w Krakowie. Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Poddaję się regularnej superwizji i rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach.  W moim gabinecie bezpieczną przestrzeń znajdą osoby LGBTQIA+, udzielam wsparcia osobom w spektrum autyzmu, ze świadomością różnic płciowych, osobom z trudnościami w relacjach społecnych, w kryzysie psychicznym, z objawami depresyjnymi i w obszarze trudnych zachowań, związanych z zaistniałą sytuacją rodzinną. Pomagam również osobom doświadczającym trudnych chwil w wyniku straty kogoś bliskiego.

< powrót: specjaliści