lek. Paweł Chmielewski

Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej oraz SGH w Warszawie. Pasjonat psychiatrii, jeden z najbardziej wszechstronnych i doświadczonych psychiatrów swojego pokolenia. Pracę z pacjentami łączy z badaniami klinicznymi nad nowymi lekami, głównie przeciwdepresyjnymi.

Od stycznia 2024 kieruje Oddziałem I Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz oddziałem psychiatrycznym stacjonarnym Centrum Zdrowia Psychicznego obejmującego swoim zasięgiem część województwa dolnośląskiego. W tym samym Centrum pełni funkcję Zastępcy Kierownika CZP do Spraw Medycznych.

Współpracował w charakterze wykładowcy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, na zaproszenie Konsultanta Krajowego z dziedziny psychiatrii był autorem wykładów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W swojej pracy podchodzi do pacjenta kompleksowo – blisko współpracując z terapeutami i psychologami.

Jest szczególnie czuły na problemy życiowe niezależnie od rasy, płci czy orientacji seksualnej. Cechuje go szczególna otwartość na pracę z każdym człowiekiem.

< powrót: specjaliści