dr hab. n. med. Patryk Piotrowski

Jestem doktorem nauk medycznych, adiunktem w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą psychiatrą, specjalistą w kierunku zdrowie publiczne oraz specjalistą terapii środowiskowej. Ukończyłem Wydział Lekarski UM we Wrocławiu. Podczas studiów byłem stypendystą na Uniwersytetach w Padwie i Perugii. Od 2007 roku zasiadam w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału Wrocławskiego, od trzech kadencji pełnię funkcję Prezesa Oddziału. 

Poza pracą naukową od początku kariery zawodowej zajmuję się pracą kliniczną, którą zdobywałem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu, Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego SP. z o.o. we Wrocławiu.

< powrót: specjaliści