lek. Lucyna Bolanowska

Jestem specjalistą psychiatrii. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu w latach 2012-2019. Mam doświadczenie pracy w ramach programu zintegrowanych działań zdrowotnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Ukończyłam I stopień studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS we Wrocławiu oraz podyplomowe studia zarządzanie w podmiotach leczniczych WSB we Wrocławiu . Od 2019 r. pracuję głównie w lecznictwie ambulatoryjnym. Jest to dla mnie szczególny rodzaj pracy o odrębnej specyfice , bazujący na relacji opartej na zaufaniu . W czasie wizyt staram się dostrzegać złożoność i kontekst zgłaszanych problemów. Szczególną uwagę zwracam na ogólny stan zdrowia pacjentów. W razie potrzeby poszerzam diagnostykę lub kieruję do lekarzy innych specjalizacji.  W ramach konsultacji często wykorzystuję techniki terapeutyczne jednak nie prowadzę regularnej psychoterapii. Praca jest dla mnie źródłem satysfakcji i inspiracji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i poszerzam wiedzę, aby zapewnić pacjentom możliwie najlepszą opiekę psychiatryczną. Przyjmuję tylko osoby pełnoletnie. Możliwe konsultacje w języku angielskim i hiszpańskim (Consultations are also available in English and Spanish /las consultas disponibles en espanol)

< powrót: specjaliści