mgr Krzysztof Hajkowski

Moimi obszarami pomocy są niskie poczucie wartości, depresja, zaburzenia lękowe, PTSD, trauma, uzależnienia, trudności w relacjach. Jestem w trakcie bądź ukończyłem następujące szkoły, warsztaty oraz szkolenia: Somatic Experiencing®, Dialog Motywujący, Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna (pre-core), Brainspotting – Faza 1 i 2, Psychologia (SWPS w Warszawie), Emotional Freedom Techniques, Techniki Badań Audiologicznych (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu), Psychoterapia, EEG Biofeedback I i II stopnia, Mediacje, „Imagination Edition January 2022” u dr Gabora Mate, dr Richarda Schwartza i prof. Davida Nutta, „Jak być dobrym psychoterapeutą?” u prof. Bogdana de Barbaro, „Wstęp do suicydologii” u prof. Adama Czabańskiego, „Autoterapia Internal Family Systems” u Bartosza Zadurskiego, „Prawo dla psychologów i psychoterapeutów” u Moniki Nowickiej-Jasińskiej.

< powrót: specjaliści