mgr Justyna Kuźmiak-Ladra

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 roku rozwijam swoje kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii. Jestem certyfikowanym praktykem Somatic Experiencing, NeuroAffective Relational Model specjalizującym się w pracy z osobami doświadczającymi trudności życiowych na poziomie osobistym i relacyjnym. Przygotowanie trenerskie zdobyłam w Szkole Trenerów „SIEĆ”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy wykorzystuje podejście holistyczne, poddaje ją stałej superwizji. Mam wieloletnią praktykę w zakresie pracy z rodzinami, współpracy z instytucjami oświatowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodku interwencji kryzysowej oraz podmiotach świadczących pomoc w zakresie wpierania zdrowia psychicznego. Cały czas poszerzam swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Obecnie jestem szczególnie zainteresowana obszarem psychologii związanym pracą z ciałem. 

< powrót: specjaliści